0846.333.306

Xem giỏ hàng chuyển nhượng trên mặt bằng chi tiết: Phân khu 1APhân khu 1B

11.50 tỷ

- Diện tích: 332 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 17 m

- Số tầng: 3

- Đường: 19 m

- Hướng: Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 12/03/2023

6.00 tỷ

- Diện tích: 180,42 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 9,3 m

- Số tầng: 3

- Đường: 12 m

- Hướng: Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 13/03/2023

5.30 tỷ

- Diện tích: 144,5 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 8,5 m

- Số tầng: 3

- Đường: 12 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 09/06/2022

4.85 tỷ

- Diện tích: 144,5 m2

- MĐXD: 50%

- Mặt tiền: 8.5 m

- Số tầng: 3

- Đường: 12 m

- Hướng: Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 01/01/2023

3.30 tỷ

- Diện tích: 107,1 m2

- MĐXD: 70%

- Mặt tiền: 6,3 m

- Số tầng: 3

- Đường: 12 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 01/01/2023

3.00 tỷ

- Diện tích: 107,1 m2

- MĐXD: 70%

- Mặt tiền: 6,3 m

- Số tầng: 3

- Đường: 12 m

- Hướng: Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 04/03/2023

9.00 tỷ

- Diện tích: 300 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 15 m

- Số tầng: 3

- Đường: 19 m

- Hướng: Tây

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 01/01/2023

15.00 tỷ

- Diện tích: 580 m2

- MĐXD: 30%

- Mặt tiền: 20 m

- Số tầng: 3

- Đường: 19 m

- Hướng: Tây Bắc

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 12/03/2023

30.00 tỷ

- Diện tích: 580 m2

- MĐXD: 30%

- Mặt tiền: 20 m

- Số tầng: 3

- Đường: 40 m

- Hướng: Đông Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 09/06/2022

7.00 tỷ

- Diện tích: 233,64 m2

- MĐXD: 40%

- Mặt tiền: 11,8 m

- Số tầng: 3

- Đường: 12 m

- Hướng: Đông Nam

- Liên hệ: 0846333306

Ngày đăng: 12/03/2023

Đăng kí nhận thông tin dự án
    Mặt bằngBảng giáThiết kếPháp lý
    Tìm muaGửi bán